Heraldiek, de schilder heeft er zijn naam door gekregen.

Heraldiek is een bijzonder boeiend stukje van de geschiedenis.
De oorsprong van de heraldiek of wapenkunde stamt uit de vroege Middeleeuwen. De ridders beschermden zich in de krijgsvoering steeds meer, maar werden daardoor ook steeds onherkenbaarder. Om nou niet het loodje te leggen door de eigen manschappen moesten ze zich ergens door herkenbaar maken.

Het meest in het oog springende deel van de wapenrusting was het schild, wat daarmee uitstekend geschikt was voor het aanbrengen van de eigen kleuren. Dit is de oorsprong van de heraldiek of wapenkunde.
Later werden op het schild ook allerlei afbeeldingen aangebracht. Een heraldische afbeelding maken op het schild van de ridder gaf aanleiding om de maker daarvan schilder te noemen.
In oudere boekjes over schilderen wordt gesproken over fijnschilders en grofschilders. De fijnschilder is dan de kunstschilder en de grofschilder zou (vinden vooral de kunstschilders) verver moeten heten.
Maar dat is toch geen naam.
Alhoewel het in het Engels wel painter is.
Nee, het is veel mooier om te weten dat je beroepsnaam een eigen geschiedenis heeft.

Een volleerd schilder beheerst ook veel meer dan huisschilderen, behangen en glaszetten. Ook letterzetten, allerlei imitatie technieken, vergulden, tromp l’oeil werk én heraldisch schilderen behoren tot het vakgebied. Het is de kunst om daar zo veel mogelijk technieken van te beheersen.

Na het verliezen van de herkenbaarheidsfunctie verdween de heraldiek niet, maar kreeg het een andere functie.
Personen bleven hun herkenningstekens handhaven. Die werden zelfs overerfbaar, waardoor het familiewapens werden. Door huwelijk of gebiedsuitbreiding ontstonden de gedeelde wapens.
Wapens werden toegekend aan landgoederen(heerlijkheden), gemeenten, provincies en landen.
Andersoortige wapens werden toegevoegd voor verenigingen, waterschappen, bedrijven en binnen de Rooms Katholieke kerk werd zelfs een kerkelijke heraldiek ingevoerd.

En in deze moderne tijd heeft bijna elk bedrijf een eigen logo, wat dus eigenlijk de opvolger van de heraldische afbeelding is.

Bij heraldiek is het daarnaast leuk om het hoe en waarom van een wapen uit te zoeken.
Het komt voort uit de geschiedenis, maar dan wel gericht op personen en hun afstamming, maar ook op hun (voormalige) bezittingen. En door deze persoonsgeschiedenissen zie je ook weer
de grotere samenhang van de geschiedenis en vooral veel achtergronden in de geschiedenis.
Vooral met samengestelde wapens zijn er, soms onverwachte, verbanden te ontdekken.