Het Nederlandse wapen geschilderd op een imitatie tegeltableau.
Behalve door de officiele instanties wordt het Nederlandse wapen ook gevoerd door degene die de eretitel van ‘Hofleverancier’ is verleend.
Deze titel is een gunst die men van het hof, na aanvrage, bij bijzondere gelegenheden kan verkrijgen. Een bijzondere gelegenheid kan onder andere een eeuwfeest zijn.
De vorm en de plaats van het lint met de tekst ‘Hofleverancier’ is niet in overeenstemming met de heraldiek.
Uit de stand van de leeuwenkoppen kan men afleiden dat het afgebeelde wapen van vóór 1909 moet zijn.
Voor zover bekend is het samengaan van de wapens voor het Koninkrijk der Nederlanden en dat van H.M.de Koningin alleen in ons land van toepassing.